برنامه کامل موسسه ذهن برتر

برنامه کامل موسسه فرهنگی ذهن برتر در سال 1396

 

ماه

نام برنامه

تاریخ برگزاری

ساعت

فروردین

جلسه اول سال 1396 مدرسان موفق

1396/1/31   

9 الی 18

فروردین

جلسه دوم سال 1396 محصلان موفق

1396/1/31 و 1396/2/1

9 الی 18

اردیبهشت

جشن ویژه اول سال موسسه

1396/2/5

 

اردیبهشت

همایش مدیریت ذهن و تقویت حافظه

1396/2/8

 

اردیبهشت

جلسه 2و3 سال 1396 محصلان موفق

1396/2/7-8

9 الی 18

اردیبهشت

همایش زنجان

1396/2/12-13

 

اردیبهشت

جلسات استعداد سنجی

1396/2/14

13 الی 18

اردیبهشت

همایش مدارس سعادت آباد تهران

1396/2/14

 

اردیبهشت

کارگاه حافظه برتر

1396/2/15

9 الی 18

اردیبهشت

کارگاه تکنیک برتر

1396/2/21-22

9 الی 18

اردیبهشت

جلسات استعداد سنجی

1396/2/28

14 الی 18

اردیبهشت

کارگاه حس برتر

1396/2/29

9 الی 18

اردیبهشت

جلسه 3و4 سال 1396 محصلان موفق

1396/2/28-29

9 الی 18

خرداد

افطاری مدرسان

1396/3/18

19 الی 22

خرداد

جلسه 8 و 9 مدرسان موفق 5

1396/3/11-12

9 الی 18

خرداد

جلسه 9 و 10 مدرسان دوره پنجم

1396/3/25-26

9 الی 18

خرداد

جلسه 11 و 12 مدرسان دوره پنجم

1396/4/8-9

9 الی 18

تیر

همایش بزرگ محصلان موفق

1396/4/15

17 الی 20

تیر

همایش بزرگ دوپینگ حافظه 2017

1396/4/16

10 الی 13

تیر

جلسه محصلان صداوسیما

1396/4/19

10 الی 12

تیر

جلسه محصلان موفق 1 کلاس جنسی

1396/4/22

10 الی 13

تیر

جلسه 13 و 14 مدرسان موفق (5)

1396/4/22-23

9 الی 18

تیر

کارگاه حافظه برتر

1396/4/30

9 الی 18

مرداد

کارگاه تکنیک برتر

1396/5/5-6

9 الی 17

مرداد

کارگاه حس برتر

1396/5/20

9 الی 18

مرداد

کارگاه مهره مار

1396/5/12-13

16 الی 20

9 الی 13

مرداد

شروع محصلان فشرده (2) تابستان

1396/4/24

15 الی 20

شهریور

اتمام محصلان فشرده (2) تابستان

1396/6/30

15 الی 20

شهریور

شروع تور رفتارشناسی کاربردی بلغارستان 7

1396/5/26

روز کامل

شهریور

اتمام تور رفتارشناسی کاربردی بلغارستان 7

1396/6/3

روز کامل

مهر

همایش سوپ جوجه برای ذهن

1396/7/28

15الی18

مهر

همایش محصلان برتر

1396/7/21

15الی18

آبان

کارگاه حافظه

1396/8/12

9الی18

آبان

کارگاه تکنیک

1396/8/25,26

9الی17

آبان

کارگاه حس

1396/8/19

9الی18

بهمن

همایش دوپینگ حافظه

1396/11/06

11 الی 14

بهمن

همایش قدرت درونی (تجربه آنتونی رابینز)

1396/11/25

16 الی 19

بهمن

کارگاه حافظه

1396/11/27

9الی18

اسفند

کارگاه تکنیک

1396/12/2,3

9الی17

اسفند

کارگاه حس

1396/12/11

9الی18