کارگاه حافظه برتر 27 بهمن 1396کارگاه آموزشی حافظه برتر (محمد سیدا مرد حافظه ایران)

» زمان برگزاری: 27 بهمن 1396
» محل: دانشگاه شهید بهشتی ، سالن کنفرانس دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی.

ثبت نام اینترنتی در آخر صفحه

سرفصل های کارگاه حافظه برتر:

ارتقاء حافظه

تمرکز فکر

افزایش دقت

فعال سازی دو نیم کره مغز

 

 

 
تقاضای خود را امروز بفرستید
 
 فرم زیر را با دقت تکمیل نمائید، بعد از پرداخت هزینه در صورت لزوم جهت هماهنگی تماس گرفته می شود.
 
 

ثبت نام

نام: *

نام خانوادگی: *

نام (کد) معرف:

شهر: 

نشانی: 

تلفن همراه: *

ایمیل: 

قسمتهایی که با * مشخص شده‌اند ضروری هستند.
لطفا با دقت تکمیل نمائید. متشکرم!

 

از آنجایی که ظرفیت کارگاه محدود است توصیه می کنیم

فرم خود را سریعاً تکمیل نمائید.

 

* در صورت ثبت نام و شرکت در کارگاه حافظه برتر شما می توانید برای دوره های بعدی فقط 

با پرداخت هزینه پذیرایی به صورت نامحدود از کارگاه استفاده نمایید.

برای دریافت کارت کارگاه یک قطعه عکس 3 در 4 در روز کارگاه به همراه داشته باشید.