کارگاه

تمام کارگاه های موسسه ذهن برتر دارای گارانتی مادام العمر می باشند، شما بعد از گذراندن دوره کارت مخصوص آن کارگاه را  دریافت می نمایید و در دوره های بعدی می توانید بدون پرداخت شهریه و با اطلاع قبلی در کارگاه حضور پیدا کنید.